تبلیغات
علوم گیاهی - Brassicaceae

Brassicaceae

پنجشنبه 22 دی 1390 04:08 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

 

Classification for Kingdom Plantae Down to Family Brassicaceae

Click on names to expand them, and on P for PLANTS profiles.

 
Up to the Kingdom
Kingdom  Plantae – Plants
Subkingdom  Tracheobionta – Vascular plants
Superdivision  Spermatophyta – Seed plants
Division  Magnoliophyta – Flowering plants
Class  Magnoliopsida – Dicotyledons
Subclass  Dilleniidae
Order  Capparales
Family  Brassicaceae – Mustard family
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -