تبلیغات
علوم گیاهی - زرشکیان (Berberidaceae)

زرشکیان (Berberidaceae)

پنجشنبه 6 بهمن 1390 04:48 ب.ظ

نویسنده : عسکر اله قلی

گیاهان تیره زرشک (Berbridaceae) بیشتر در مناطق معتدل نیمکره شمالی انتشار دارند و از نظر شکل بسیار متفاوت‌اند. برخی علفی ، عده‌ای درختچه‌ای و پاره‌ای پیچان هستند. برگها متناوب و غالبا گوشوارک دارند. گلها منفرد (در جنس پودوفیلوم) یا مجتمع به صورت خوشه‌های نسبتا متراکم (مانند زرشک هستند. گلپوش شامل دو چرخه سه پر (پودوفیلوم) یا چرخه‌های متعدد (زرشک و اپی‌مدیوم) است.


تصویر
گلبرگها شکلهای متفاوت دارند و جز دوپودوفیلوم ، شامل نوشتجای هستند. نافه معمولا شامل دو چرخه پرچمی است. در برخی از جنسها ، نظیر زرشک ، بوسیله منافذ درپوش‌دار و پودوفیلوم توسط خط درز یا شکاف طولی باز می‌شوند. تخمدان یک برچه‌ای و شامل تخمکهای فراوان است. میوه در برخی از جنسها ، مانند زرشک و پودوفیلوم ، سته مانند و در اپی‌مدیوم خشک و دانه‌ها آلبومن‌دارند. 

کاربرد گیاهان تیره زرشک

عده‌ای از گیاهان تیره زرشک حاوی آلکالوئیدی از نوع بربرین هستند که ماده‌ای زرد رنگ است. ریزوم پودوفیلوم پلتالتوم ، که در آمریکای شمالی می‌روید ، به عنوان مسهل بکار می‌رود. میوه زرشک (بربریس) ، که به صورت سته و ترش مزه است ، مصرف خوراکی دارد. ماهونیا درختچه‌ای است که غالبا به عنوان گیاه زینتی در حاشیه پارکها و خیابانها کاشته می‌شود. تصویر


 

شرح جنسهای تیره زرشک در ایران

جنس زرشک (بربریس)

این جنس در ایران دارای 4 گونه است که تقریبا در بیشتر نقاط بویژه در نواحی شمالی انتشار دارند. ارتفاع این درختچه 1 تا 2.5 متر ، تیغ دار (دارای تیغ یا خار 2 تا 3 شاخه ای) گلهای آن زرد رنگ ، مجتمع در گل آذین متراکم ، میوه سته سرخ رنگی است که پس از خشک شدن سیاه رنگ می‌شود و محتوی 2 تا 3 دانه است. گونه معروف آن زرشک معمولی (بربریس ولگاریس) است. 

جنس اپی‌مدیوم

این جنس دارای یک گونه به نام اپی‌مدیوم پنتاتوم است که در کف جنگلهای شمال می‌روید. گیاهی است با گلهای زرد ، دارای 4 کاسبرگ و با 2 برگک و چهار گلبرگ زرد رنگ. برگهای آن معمولا سه بخشی و یا دوبار سه بخشی ، دارای میوه‌ای از نوع کپسول به شکل خورجینک و ریشه‌ای غیر غده‌ای است. 

جنس بونگاردیا

این جنس نیز فقط یک گونه به نام بونگاردیا یا کریزوگونوم دارد که در غالب نقاط می‌روید. ریشه این گیاه به شکل غده‌ای متورم و کروی است. گلها زرد رنگ ، کاسه فقط برگک ، میوه دارای شای متورم به رنگ سرخ- نارنجی است که هنگام رسیدن بطور نامنظم پاره می‌شود. همه برگها پایه‌ای و بن‌رست هستند. تصویر


 

جنس لئونتیس

این جنس دارای ساقه برگ‌دار و گلهایی به رنگ زرد ، مجتمع در گل آذینهای متراکم از نوع خوشه‌ای مرکب است و سته گونه دارد. کاسه گل فاقد برگک ، گلبرگها در پایین شامل زواید فلسی ، میوه کپسول ، متورم و شامل 2 تا 4 دانه است.

 

 


Berberis aggregata
Berberis asiatica
Berberis bergmanniae
Berberis chinensis 
Berberis gagnepainii var.lanceifolia 
Berberis aff.henryana 
Berberis insignis 
Berberis insolita 
Berberis jamesiana 
Berberis julianae 
Berberis koreana 
Berberis macrosepala
Berberis manipurana 
Berberis mucrifolia 
Berberis recurvata 
Berberis sherriffii
Berberis sieboldii
Berberis thunbergii 
Berberis veitchii 
Berberis verruculosa
Berberis wilsonae 
Berberis sp.1
Berberis sp.2
Berberis sp.3
Berberis sp.4
Berberis sp.5
Berberis sp.6
Berberis sp.7 
Berberis sp.8
Berberis sp.9 
Berberis sp.10
Berberis sp.11 
Berberis sp.12 
Berberis sp.13 
Bongardia chrysogonum
Caulophyllum robustum
Diphylleia grayi 
Diphylleia sinensis


Epimedium acuminatum
Epimedium brachyrrhizum 
Epimedium brevicornu 
Epimedium campanulatum 
Epimedium chlorandrum 
Epimedium davidii
Epimedium diphyllum
Epimedium diphyllum subsp.kitamuranum 
Epimedium dolichostemon
Epimedium epsteinii 
Epimedium fangii 
Epimedium fargesii 
Epimedium flavum 
Epimedium franchetii 
Epimedium grandiflorum 
Epimedium grandiflorum f.flavescens 
Epimedium grandiflorum f.violaceum 
Epimedium hunanense
Epimedium ilicifolium 
Epimedium koreanum 
Epimedium leptorrhizum 
Epimedium lishihchenii 
Epimedium membranaceum 
Epimedium mikinorii 
Epimedium myrianthum 
Epimedium ogisui 
Epimedium x omeiense 
Epimedium pauciflorum 
Epimedium pinnatum
Epimedium pinnatum subsp.colchicum
Epimedium platypetalum 
Epimedium pubescens
Epimedium pubescens, E.fargesii & E.dolichostemon 
Epimedium pubigerum 
Epimedium rhizomatosum 
Epimedium x rubrum 
Epimedium sagittatum 
Epimedium sempervirens 
Epimedium setosum
Epimedium x sasaki 
Epimedium stellulatum 
Epimedium trifoliolatobinatum 
Epimedium trifoliolatobinatum subsp.maritimum 
Epimedium wushanense 
Epimedium zushanense 
Epimedium sp.1
Epimedium sp.2
Epimedium sp.3 
Epimedium sp.4 
Jeffersonia dubia
Mahonia bealei
Mahonia bodinieri 
Mahonia confusa 
Mahonia duclouxiana 
Mahonia fortunei
Mahonia gracilipes
Mahonia aff.japonica
Mahonia napaulensis
Mahonia nitens 
Mahonia oiwakensis
Mahonia polyodonta
Mahonia siamensis
Mahonia sp. 
Nandina domestica 
Podophyllum delavayi
Podophyllum hexandrum
Podophyllum pleianthum 
Podophyllum veitchii
Podophyllum versipelle
Podophyllum sp.1
Podophyllum sp.2 
Ranzania japonica
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 6 بهمن 1390 05:01 ب.ظ